Addendum
Greece

(21 MEPs displayed)

Criminalisation of sexual education in Poland
B9-0166/2019:


Nikos
ANDROULAKIS
 FOR
Konstantinos
ARVANITIS
 FOR
Anna-Michelle
ASIMAKOPOULOU
 FOR
Emmanouil
FRAGKOS
 ABSTENTION
Alexis
GEORGOULIS
 FOR
Eva
KAILI
 FOR
Manolis
KEFALOGIANNIS
 FOR
Petros
KOKKALIS
 FOR
Athanasios
KONSTANTINOU
 AGAINST
Stelios
KOULOGLOU
 FOR
Elena
KOUNTOURA
 FOR
Stelios
KYMPOUROPOULOS
 FOR
Georgios
KYRTSOS
 FOR
Ioannis
LAGOS
 AGAINST
Vangelis
MEIMARAKIS
 FOR
Lefteris
NIKOLAOU-ALAVANOS
 FOR
Kostas
PAPADAKIS
 FOR
Dimitrios
PAPADIMOULIS
 FOR
Maria
SPYRAKI
 (absent)
Elissavet
VOZEMBERG-VRIONIDI
 FOR
Theodoros
ZAGORAKIS
 FOR