Addendum
Greece

(21 MEPs displayed)

Ordre du jour du jeudi - demande du groupe GUE/NGL


Nikos
ANDROULAKIS
(none)
Konstantinos
ARVANITIS
 (absent)
Anna-Michelle
ASIMAKOPOULOU
 AGAINST
Emmanouil
FRAGKOS
(none)
Alexis
GEORGOULIS
 FOR
Eva
KAILI
(none)
Manolis
KEFALOGIANNIS
(none)
Petros
KOKKALIS
 FOR
Athanasios
KONSTANTINOU
(none)
Stelios
KOULOGLOU
(none)
Elena
KOUNTOURA
 FOR
Stelios
KYMPOUROPOULOS
 AGAINST
Georgios
KYRTSOS
 AGAINST
Ioannis
LAGOS
(none)
Vangelis
MEIMARAKIS
 AGAINST
Lefteris
NIKOLAOU-ALAVANOS
 ABSTENTION
Kostas
PAPADAKIS
 ABSTENTION
Dimitrios
PAPADIMOULIS
 FOR
Maria
SPYRAKI
 AGAINST
Elissavet
VOZEMBERG-VRIONIDI
 (absent)
Theodoros
ZAGORAKIS
 (absent)