EP Application Suite
Greece

(0 MEPs displayed)

:


Nikos
ANDROULAKIS
(none)
Konstantinos
ARVANITIS
(none)
Anna-Michelle
ASIMAKOPOULOU
(none)
Emmanouil
FRAGKOS
(none)
Alexis
GEORGOULIS
(none)
Eva
KAILI
(none)
Manolis
KEFALOGIANNIS
(none)
Petros
KOKKALIS
(none)
Athanasios
KONSTANTINOU
(none)
Stelios
KOULOGLOU
(none)
Elena
KOUNTOURA
(none)
Stelios
KYMPOUROPOULOS
(none)
Georgios
KYRTSOS
(none)
Ioannis
LAGOS
(none)
Vangelis
MEIMARAKIS
(none)
Lefteris
NIKOLAOU-ALAVANOS
(none)
Kostas
PAPADAKIS
(none)
Dimitrios
PAPADIMOULIS
(none)
Maria
SPYRAKI
(none)
Elissavet
VOZEMBERG-VRIONIDI
(none)
Theodoros
ZAGORAKIS
(none)

List of INACTIVE MEPs. Who ended their mandate before end of term.

Kyriakos
VELOPOULOS

0% votes