Addendum
Lithuania

(0 MEPs displayed)

:


Petras
AUŠTREVIČIUS
(none)
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ
(none) (+) Balsavau už šį pranešimą. Savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliucijoje dėl 2020 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių Parlamentas nustatė aiškius politinius 2020 m. biudžeto, kuris turėtų būti tiltas į būsimą Europą ir užtikrinti Europos pridėtinę vertę ir prioritetus. Jaunimas išlieka svarbiausias Sąjungos biudžeto prioritetas. Tačiau nepaisant teigiamų jaunimo nedarbo lygio Sąjungoje mažėjimo tendencijų, esama didelių skirtumų tarp valstybių narių ir regionų ir tam tikrose Sąjungos dalyse jaunimas stokoja ateities galimybių, ir tai yra reali socialinė nepaprastoji padėtis. Palaikau EP poziciją Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirti didesnį, negu siūlo Komisija, finansavimą, be kita ko, siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) pagal kitą DFP, bei padidinti finansinius išteklius, kad būtų patenkinti būsimi programos „Erasmus+“ – pagrindinės švietimo ir mokymo, įskaitant profesinį rengimą ir mokymą, jaunimą ir sportą Europoje, programos – poreikiai. Programa „Erasmus +“ yra pagrindinė Sąjungos pavyzdinė programa, kuri plačiai žinoma jos piliečiams ir davė apčiuopiamų rezultatų, turinčių aiškią Europos pridėtinę vertę. Primename EP įsipareigojimą patrigubinti šios programos finansavimą pagal 2021–2027 m. DFP.
Stasys
JAKELIŪNAS
(none)
Rasa
JUKNEVIČIENĖ
(none)
Andrius
KUBILIUS
(none)
Aušra
MALDEIKIENĖ
(none)
Liudas
MAŽYLIS
(none)
Juozas
OLEKAS
(none)
Bronis
ROPĖ
(none)
Valdemar
TOMAŠEVSKI
(none)
Viktor
USPASKICH
(none) (+) . – Balsavau uz,siuo pasiūlymu numatyti nedideli tam tikrų nuostatų, susijusių su abiejų galiojančių reglamentų taikymo laikotarpiais, pakeitimai. Jie padeda išspręsti klausimus, susijusius su kai kuriomis Sąjungos teisės taikymo Jungtinei Karalystei nutraukimo pasekmėmis. Esminės iš dalies keičiamų aktų nuostatos nekeičiamos ir bus taikomos toliau. Taigi šis pasiūlymas visiškai atitinka galiojančius teisės aktus. Taip pat šiuo pasiūlymu siekiama pratęsti reglamentų galiojimo laikotarpį t. y. tiek laiko, kiek pratęstas ES sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas.