Addendum
Netherlands

(0 MEPs displayed)

:


Malik
AZMANI
(none)
Tom
BERENDSEN
(none)
Mohammed
CHAHIM
(none)
Esther
de LANGE
(none)
Bas
EICKHOUT
(none)
Derk Jan
EPPINK
(none)
Anja
HAZEKAMP
(none)
Jan
HUITEMA
(none)
Sophia
in 't VELD
(none)
Agnes
JONGERIUS
(none)
Jeroen
LENAERS
(none)
Antonius
MANDERS
(none)
Caroline
NAGTEGAAL
(none)
Kati
PIRI
(none)
Samira
RAFAELA
(none)
Rob
ROOKEN
(none)
Robert
ROOS
(none)
Bert-Jan
RUISSEN
(none)
Annie
SCHREIJER-PIERIK
(none)
Liesje
SCHREINEMACHER
(none) (+) De Europese begroting voor 2020 legt meer nadruk op prioriteiten die voor de VVD belangrijk zijn, zoals digitalisering, ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, investeringen in een betaalbaar en behapbaar klimaatbeleid en het migratie- en veiligheidsbeleid. De VVD betreurt het echter dat alle budgetten worden verhoogd zonder dat er wordt gekeken waar er kan worden bespaard. Daarnaast worden marges en flexibiliteit zodanig benut dat er beperkte ruimte overblijft voor onvoorziene omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan budget dat beschikbaar moet zijn in geval van een natuurramp, veiligheidsdreiging, humanitaire crisis of migratiecrisis. Daarom heeft de VVD deze resolutie niet kunnen steunen.
Tineke
STRIK
(none)
Paul
TANG
(none)
Vera
TAX
(none)
Peter
van DALEN
(none)
Kim
VAN SPARRENTAK
(none)
Lara
WOLTERS
(none)

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Frans
TIMMERMANS

0% votes