EP Application Suite
Poland

(52 MEPs displayed)

Macro-financial assistance to enlargement and neighbourhood partners in the context of the Covid-19 pandemic crisis
Committee on International Trade
C9-0119/2020:


Magdalena
ADAMOWICZ
 FOR
Bartosz
ARŁUKOWICZ
 FOR
Marek Paweł
BALT
 FOR
Marek
BELKA
 FOR
Robert
BIEDROŃ
 FOR
Adam
BIELAN
 FOR
Joachim Stanisław
BRUDZIŃSKI
 FOR
Jerzy
BUZEK
 FOR
Włodzimierz
CIMOSZEWICZ
 FOR
Ryszard
CZARNECKI
 FOR
Jarosław
DUDA
 FOR
Anna
FOTYGA
 FOR
Tomasz
FRANKOWSKI
 FOR
Andrzej
HALICKI
 FOR
Danuta Maria
HÜBNER
 FOR
Krzysztof
HETMAN
 FOR
Patryk
JAKI
 FOR
Adam
JARUBAS
 FOR
Krzysztof
JURGIEL
 FOR
Jarosław
KALINOWSKI
 FOR
Karol
KARSKI
 FOR
Beata
KEMPA
 FOR
Izabela-Helena
KLOC
 FOR
Łukasz
KOHUT
 FOR
Ewa
KOPACZ
 FOR
Joanna
KOPCIŃSKA
 FOR
Zdzisław
KRASNODĘBSKI
 FOR
Elżbieta
KRUK
 FOR
Zbigniew
KUŹMIUK
 FOR
Ryszard Antoni
LEGUTKO
 FOR
Janusz
LEWANDOWSKI
 FOR
Bogusław
LIBERADZKI
(none)
Beata
MAZUREK
 FOR
Leszek
MILLER
 FOR
Andżelika Anna
MOŻDŻANOWSKA
 FOR
Janina
OCHOJSKA
 FOR
Jan
OLBRYCHT
 FOR
Tomasz Piotr
PORĘBA
 FOR
Elżbieta
RAFALSKA
 FOR
Bogdan
RZOŃCA
 FOR
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI
 FOR
Radosław
SIKORSKI
 FOR
Sylwia
SPUREK
 FOR
Beata
SZYDŁO
 FOR
Dominik
TARCZYŃSKI
 FOR
Róża
THUN UND HOHENSTEIN
 (excused)
Grzegorz
TOBISZOWSKI
 FOR
Witold Jan
WASZCZYKOWSKI
 FOR
Jadwiga
WIŚNIEWSKA
 FOR
Anna
ZALEWSKA
 FOR
Kosma
ZŁOTOWSKI
 FOR
Elżbieta Katarzyna
ŁUKACIJEWSKA
 FOR