Addendum
Romania

(0 MEPs displayed)

:


Clotilde
ARMAND
(none)
Carmen
AVRAM
(none) (+) I support this report.
European Commission adopted on 19 December 2018 proposals for a number of contingency measures to ensure basic connectivity between the Union and the United Kingdom, including proposals for regulations ensuring basic road connectivity 3 and basic air connectivity 4 .
In line with the principles underlying the contingency measures, both regulations are limited in scope and are intended to apply for limited periods of time (8 weeks). In view of the initial date of withdrawal, Regulation (EU) 2019/501 applies until 31 December 2019, also in view of possible arrangements for basic connectivity to be made in the multilateral quota system of the European Conference of Ministers of Transport (ECMT). Taking into account the seasonal specificities of the aviation sector and to facilitate the provision of air transport services, the period of application of Regulation (EU) 2019/502 was aligned to the expiry of the IATA winter season 2019/20.
Adrian-Dragoş
BENEA
(none)
Vasile
BLAGA
(none)
Ioan-Rareş
BOGDAN
(none) (+) Bugetul UE pe 2020 vine în întâmpinarea cererilor de creștere a fondurilor pentru politicile climatice și a investițiilor în tehnologiile durabile.
Prin adoptarea acestui buget, Parlamentul European vrea să contribuie în mod semnificativ la inovație, cercetare și tehnologii noi, ecologice. De aceea, acest buget prevede acordarea unor sume mai mari pentru acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, pentru cercetare, pentru sprijin oferit tinerilor și pentru crearea de noi locuri de muncă.
În acest sens, o sumă semnificativă a fost alocată pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. Totodată, au crescut fondurile pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) și programele Erasmus+.
Un alt aspect important este legat de acordarea de sprijin suplimentar în conformitate cu prioritățile Parlamentului în domenii precum IMM-urile, cercetare, digitalizare.
Am votat în favoarea acestui raport.
Vlad-Marius
BOTOŞ
(none)
Daniel
BUDA
(none) (+) Bugetul pe 2020 pregătește terenul pentru cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 și constituie o bază solidă pentru inițierea unei noi generații de programe și politici ale Uniunii.
Anul 2020 este ultimul exercițiu din actualul CFM, reprezentând, astfel, pentru Uniune, ultima șansă de a face progrese pe calea îndeplinirii angajamentelor politice stabilite pentru perioada în curs, inclusiv în ceea ce privește realizarea obiectivului UE privind schimbările climatice și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD), precum și concretizarea Pilonului european al drepturilor sociale.
Bugetul general răspunde la provocările climatice și la necesitatea de a fi protejat mediul într-un mod care să stimuleze ocuparea forței de muncă, să creeze noi locuri de muncă, să întărească competitivitatea, să promoveze dezvoltarea durabilă și să asigure prosperitatea socială.
Uniunea Europeană trebuie să fie un exemplu și în ceea ce privește investițiile în sănătate, cercetare, educație, agricultură.
Am votat în favoarea prezentului raport deoarece bugetul pe 2020 reprezintă o punte către Europa viitorului și asigură o valoare adăugată europeană.
Cristian-Silviu
BUŞOI
(none) (+) Bugetul Uniunii Europene pentru 2020 trebuie să răspundă angajamentelor politice asumate, fie că ne referim la investiții în crearea de noi locuri de muncă, în cercetare sau în sprijin oferit tinerilor.
Un aspect deosebit de important îl reprezintă atingerea obiectivului climatic al Uniunii Europene. În consecință, o sumă semnificativă a fost adăugată, la propunerea Comisiei, pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice.
Apreciez acțiunea întreprinsă de Parlamentul European care a sporit Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) și programele Erasmus+ și a aprobat un sprijin suplimentar în conformitate cu prioritățile Parlamentului în domenii precum IMM-urile, cercetarea, digitalizarea, migrația și politica externă, inclusiv pentru dezvoltare și ajutor umanitar.
Acesta este ultimul buget din cadrul financiar multianual actual și ar trebui să deschidă calea către noul buget al UE pe termen lung, CFM 2021-2027.
Votarea bugetului UE 2020 demonstrează, încă o dată, că protecția mediului și programele care creează noi locuri de muncă sunt unele dintre cele mai importante angajamente asumate la nivelul Uniunii. Urmează un pas extrem de important, pentru că Parlamentul și Consiliul vor intra acum în negocieri de conciliere, în speranța ajungerii la un acord asupra bugetului Uniunii Europene pentru anul viitor.
Traian
BĂSESCU
(none)
Dacian
CIOLOŞ
(none)
Tudor
CIUHODARU
(none)
Corina
CREȚU
(none)
Gheorghe
FALCĂ
(none)
Cristian
GHINEA
(none)
Maria
GRAPINI
(none) (+) Bugetul UE pentru 2020 trebuie să reprezinte oportunitatea pentru Uniunea Europeană de a se apropia de îndeplinirea angajamentelor politice stabilite, inclusiv de a atinge obiectivul climatic al UE. Acesta ar trebui să deschidă calea către noul buget al UE pe termen lung 2021-2027, așa-numitul cadru financiar multianual.
Parlamentul a votat un buget în valoare totală de aproape 171 de miliarde EUR în credite de angajament (ceea ce UE angajează să investească în 2020 sau în anii de după, deoarece proiectele și programele se derulează pe mai mulți ani), reprezentând o creștere de aproximativ 2,7 miliarde EUR față de proiectul de buget al Comisiei. Acesta stabilește creditele de plată (ceea ce va fi cheltuit în mod concret în 2020) la 159 de miliarde EUR.
Mă bucur că s-au sporit fondurile pentru Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri (YEI) și programele Erasmus+ și s-a aprobat sprijin suplimentar în conformitate cu prioritățile Parlamentului în domenii precum IMM-urile, cercetarea, digitalizarea, migrația și politica externă, inclusiv pentru dezvoltare și ajutor umanitar, motiv pentru care am votat acest proiect de buget 2020.
Mircea-Gheorghe
HAVA
(none)
Claudiu
MANDA
(none)
Marian-Jean
MARINESCU
(none)
Dan-Ştefan
MOTREANU
(none)
Siegfried
MUREŞAN
(none)
Victor
NEGRESCU
(none)
Dan
NICA
(none)
Gheorghe-Vlad
NISTOR
(none)
Dragoş
PÎSLARU
(none)
Rovana
PLUMB
(none)
Ramona
STRUGARIU
(none)
Cristian
TERHEŞ
(none)
Eugen
TOMAC
(none)
Dragoş
TUDORACHE
(none)
Mihai
TUDOSE
(none)
Loránt
VINCZE
(none)
Iuliu
WINKLER
(none)
Nicolae
ŞTEFĂNUȚĂ
(none)

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Adina-Ioana
VĂLEAN

58.86% votes