Addendum
Sweden

(0 MEPs displayed)

:


Abir
AL-SAHLANI
(none) (+) Europaparlamentets förslag till EU:s budget för 2020 innehåller viktiga ökningar av insatser för att nå klimatmålen och förbereda för ökade målsättningar vad gäller satsningar på klimatinvesteringar i nästa långtidsbudget. Jag beklagar att budgeten inte är mer restriktiv på andra utgiftsområden. Förslaget nyttjar de marginaler som finns och även om det inte innebär en ökning av nuvarande långtidsbudget hade det varit bättre med en något mer restriktiv budget. Jag har trots detta med anledning av de ökade satsningarna på miljö och klimat valt att rösta för budgeten i sin helhet.
Erik
BERGKVIST
(none)
Malin
BJÖRK
(none)
Jakop
DALUNDE
(none)
Johan
DANIELSSON
(none)
Fredrick
FEDERLEY
(none) (+) Europaparlamentets förslag till EU:s budget för 2020 innehåller viktiga ökningar av insatser för att nå klimatmålen och förbereda för ökade målsättningar vad gäller satsningar på klimatinvesteringar i nästa långtidsbudget. Jag beklagar att budgeten inte är mer restriktiv på andra utgiftsområden. Förslaget nyttjar de marginaler som finns och även om det inte innebär en ökning av nuvarande långtidsbudget hade det varit bättre med en något mer restriktiv budget. Jag har trots detta med anledning av de ökade satsningarna på miljö och klimat valt att rösta för budgeten i sin helhet.
Heléne
FRITZON
(none)
Jytte
GUTELAND
(none)
Pär
HOLMGREN
(none)
Evin
INCIR
(none)
Karin
KARLSBRO
(none)
Arba
KOKALARI
(none)
Alice
KUHNKE
(none)
David
LEGA
(none) (+) I parlamentets motförslag till rådets förslag för 2020 års budget röstade vi kristdemokrater för fortsatt/ökad finansiering på områden som vi anser att EU ska syssla med, såsom tillväxtfrämjande och jobbskapande åtgärder liksom en stärkt utrikespolitisk roll för EU. Däremot röstade vi mot hela avsnittet om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, då parlamentet här föreslår oproportionerligt stora budgetökningar på områden där EU endast bör ha ett mycket begränsat inflytande.
Peter
LUNDGREN
(none)
Jessica
POLFJÄRD
(none)
Sara
SKYTTEDAL
(none)
Jessica
STEGRUD
(none)
Tomas
TOBÉ
(none)
Jörgen
WARBORN
(none)
Charlie
WEIMERS
(none)